Hlavní činností naší projekční kaceláře jsou projektové práce v oboru Technických zařízení budov (TZB), zejména systémů vytápění a chlazení stavebních objektů. V součinnosti s našimi partnery jsme dále schopni nabídnout projekční práce v dalších oblastech oboru TZB, tj. vzduchotechniky a prostředí staveb, zdravotechniky a rozvodů plynu.


 Naše projekční kancelář vytváří projekty všech stupňů, tedy od studií proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr zhotovitele, podklady pro realizaci a výrobu, až po dokumentaci stávajícího stavu.
 Technickou dokumentaci všech stupňů zpracováváme pomocí výpočetní techniky, stejně tak i technické výpočty, numerické modely a digitální simulace. Primárně využíváme software renomovaných firem, jako AutoCAD, CADCON, MS Office, či sadu programů společnosti Protech. Výstupem naší činnosti mouhou být jak počítačové soubory v mnoha běžně rozšířených formátech, tak i papírové výkresy v tradiční formě, tištěné na profesionálních inkoustových a laserových velkoformátových tiskárnách.


 Kromě projekční činnosti jako takové jsme schopni nabídnout a zajistit i další související činnosti, jako jsou technické a autorské dozory, analýzy a studie alternativních řešení, supervize projektů a obecné technické poradenství ve všech oblastech TZB.