Produkty a služby

 

Hlavní činností naší projekční kanceláře jsou projektové práce v oboru Technických zařízení budov (TZB), zejména systémů vytápění a chlazení stavebních objektů.

Naše projekční kancelář vytváří projekty všech stupňů, tedy od studií proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení, výběr zhotovitele, podklady pro realizaci a výrobu, až po dokumentaci stávajícího stavu.

Technickou dokumentaci všech stupňů zpracováváme pomocí výpočetní techniky, stejně tak i technické výpočty, numerické modely a digitální simulace. Primárně využíváme software renomovaných firem, jako Revit MEP, AutoCAD či sadu programů společnosti Protech.

Kromě projekční činnosti jako takové jsme schopni nabídnout a zajistit i další související činnosti, jako jsou technické a autorské dozory, analýzy a studie alternativních řešení, supervize projektů a obecné technické poradenství ve všech oblastech TZB.