RTCH Consult s.r.o.

Společnost RTCH CONSULT s.r.o. se zabývá projekční činností v oboru Technických zařízení budov (TZB)  se zaměřením především na systémy vytápění a chlazení budov. Kromě projekční činnosti jako takové se společnost zabývá také odborným poradenstvím v oblasti TZB, technickými dozory a supervizemi v projekční i realizační fázi stavby.

Společnost RTCH CONSULT s.r.o. vznikla v roce 2007 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126847. Společnost se zabývá svou technickou a projekční činností v oblasti TZB od svého vzniku kontinuálně.

Zákazníkům společnost nabízí profesionální přístup zkušeného týmu inženýrských pracovníků a komplexní odborně erudovaná systémová řešení.